Dokumenty do pobrania

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - Pełnomocnictwo

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej

WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Informacje Praktyczne

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA WIADOMOŚCI, ŻĄDAŃ I SKARG PODRÓŻNEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ IMPREZY

FORMULARZ REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych